เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย

รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 43/2559 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 43/2559 ประจำวันท ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 42/2559 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2559
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 42/2559 ประจำวันท ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนชาวเกาะสมุยร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
ขอเชิญหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนชาวเกาะสมุยร่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชุมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย์ สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย
ประชุมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลในวันครบปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนารถบพิตร
พิธีบำเพ็ญกุศลในวันครบปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวาย ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ปี 2559 ณ ตำบลมะเร็ต
ดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ปี ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
พัฒนาชุมชนตามโครงการ "พุธพัฒนา ปวงประชาเป็นสุข" ตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ว่า น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ธรรมชาติสวยงามตลอดเส้นทาง
พัฒนาชุมชนตามโครงการ "พุธพัฒนา ปวงประชาเป็นสุ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 คัน
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อม/เปลี่ยน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและข ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศในน้ำ แอร์เจ็ต (Aerator Jet) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศในน้ำ แอร์เจ็ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประมูลจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ปีงบประมาณ 2560
ประมูลจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและระบบสัญ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬาพรุหน้าเมือง ประจำปี2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
สายตรงนายก
ระบบ CCTV เกาะสมุย
infocenter
ระบบสาระสนเทศ
ระบบสารสนเทศ เทศบาลนครเกาะสมุย
สมุย
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัด
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
thaigov
เว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ืืืศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
far.ssru.ac.th/inde
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานีตำรวจเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
เฟอรี่
lomprayah
สวท
อำเภอเกาะสุมย
การส่งเสริมการปกคริงท้องถิ่น