เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล ผู้คนมีวินัย การเมืองโปร่งใส ประชารัฐร่วมพัฒนา

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 13 พ
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 21/2559 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 21/2559 ประจำวันท ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือเกาะสมุย แห่งที่ 1
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้น ณ บริเ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
Big Cleaning Day ณ บริเวณหาดท้องกรูด
Big Cleaning Day ณ บริเวณหาดท้องกรูด ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เทศบาลนครเกาะสมุยทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนเทศบาลนครเกาะสมุยคัพ ครั้งที่ 8
เทศบาลนครเกาะสมุยทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประช ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
27/5/59 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุยต้อนรับคณะ
27/5/59 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลน ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
25 - 29 พ.ค. 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเกาะสมุย กับงานพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนที่สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายกและ และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ภูมิรักษ์
25 - 29 พ.ค. 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเกาะส ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
23 พ.ค. 59 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลมะเร็ต (โรงเรียนวิชาธรเก่า) นายรามเนตร ใจกว้าง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เทศบาลนครเกาะสมุย จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น แนวทางจัดทำการบริหารจัดการระบบกำจัดขย
23 พ.ค. 59 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (วัดคงคาราม)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรั้วกำแพงศูนย ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดถนน ทางเท้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแหลมสอ - เขาขวาง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแหลมสอ - เขา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประมูลจ้างฯ จำนวน 5 โครงการ
ประมูลจ้างฯ จำนวน 5 โครงการ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
สายตรงนายก
ระบบ CCTV เกาะสมุย
infocenter
ระบบสาระสนเทศ
ระบบสารสนเทศ เทศบาลนครเกาะสมุย
สมุย
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัด
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
thaigov
เว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ืืืศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
far.ssru.ac.th/inde
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานีตำรวจเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
เฟอรี่
lomprayah
สวท
อำเภอเกาะสุมย
การส่งเสริมการปกคริงท้องถิ่น