เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล ผู้คนมีวินัย การเมืองโปร่งใส ประชารัฐร่วมพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครเกาะสมุย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลหร ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 34/2559 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2559
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 34/2559 ประจำวันท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย) ย้ายที่ทำการใหม่
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย) ย้ายที่ท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 33/2559 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2559
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 33/2559 ประจำวันท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสา ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
30 สิงหาคม 2559 ทางโรงพยาบาลเกาะสมุยและ อสม.ตำบลอ่างทอง ร่วมกันจัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ในเด็กนักเรียนชั้น ม.1 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย(สปสช)
30 สิงหาคม 2559 ทางโรงพยาบาลเกาะสมุยและ อสม.ตำบลอ่ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
29 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน จาก ศูนย์บริการวิชาการ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
29 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเพชรสมุย นายณะรบ ทวยเจริญ ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผู้ให้บริการและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) และนวดไทย ประจำปี 2559
26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเพชรสมุย นายณะรบ ทวยเจ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาจ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือบางรักษ์
สอบราคาจ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือบางรักษ์ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพรุเฉวง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพรุเฉวง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิงอากาศยาน หมายเลขทะเบียน บย 5027
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิงอากาศยาน หมายเล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดแบบใช้ไฟฟ้า)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่อ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
สายตรงนายก
ระบบ CCTV เกาะสมุย
infocenter
ระบบสาระสนเทศ
ระบบสารสนเทศ เทศบาลนครเกาะสมุย
สมุย
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัด
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
thaigov
เว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ืืืศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
far.ssru.ac.th/inde
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานีตำรวจเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
เฟอรี่
lomprayah
สวท
อำเภอเกาะสุมย
การส่งเสริมการปกคริงท้องถิ่น