เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สัญญาจ้างที่ 1 - 4
สัญญาจ้างที่ 1 - 4 ... new

...
อ่านต่อ... 
 
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
พิธีปล่อยพันธ์ปลาน้อมเกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีปล่อยพันธ์ปลาน้อมเกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลในวันครบปัญญาสมวาร
พิธีบำเพ็ญกุศลในวันครบปัญญาสมวาร ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้นบริเวณชายหาด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสมุยสะอาด รวมพลังแก้ไขปัญหาขยะเกาะสมุย
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสมุยสะอาด รวมพลังแก ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประมูลจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
ประมูลจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและระบบสัญ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงน้ำพุบริเวณลานจอดรถหน้าทอน
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงน้ำพุบริเวณลานจอดรถหน้าท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
ลงนามถวายความอาลัย
สายตรงนายก
ระบบ CCTV เกาะสมุย
infocenter
ระบบสาระสนเทศ
ระบบสารสนเทศ เทศบาลนครเกาะสมุย
สมุย
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัด
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
thaigov
เว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ืืืศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
far.ssru.ac.th/inde
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานีตำรวจเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
เฟอรี่
lomprayah
สวท
อำเภอเกาะสุมย
การส่งเสริมการปกคริงท้องถิ่น