เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย

สัญญาจ้างที่ 14-40 ปีงบประมาณ 2560
สัญญาจ้างที่ 14-40 ปีงบประมาณ 2560 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เพื่อป้องกันจากโรคไข้เลือดออก ควรมั่นดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้ปลอดโปร่งอยู่เสมอ
เพื่อป้องกันจากโรคไข้เลือดออก ควรมั่นดูแลปรับปรุงส ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 6/2560 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 6/2560 ประจำวันที ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเกาะสมุย (สัจจะออมบุญวันละบาท) เปิดรับสมัครสมากชิกใหม่ ประจำปี 2560
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเกาะสมุย (สัจจะออมบุญ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชุมเตรียมงานเทศกาลท่องเที่ยว เกาะสมุย (samui festival 2017)
ประชุมเตรียมงานเทศกาลท่องเที่ยว เกาะสมุย (samui fe ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
การแข่งขันฟุตบอลและสนับสนุนการออกกำลังกายของเยาวชนที่สนามฟุตบอลเฉวง
การแข่งขันฟุตบอลและสนับสนุนการออกกำลังกายของเยาวชน ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประมูลจ้างฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำถนนสายสามแยกบ่อผุด – ร.ร.บ้านบ่อผุด และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกลิปะใหญ่
ประมูลจ้างฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ต ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะเทศบาลนครเกาะสมุย
ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุณเล็กเชื่อมซอยศรีฟ้า (สวนสัตว์)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุณเล็กเชื่อม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงทางขึ้น-ลง (Ramp No2) ท่าเทียบเรือเกาะสมุยแห่งที่ 2
ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงทางขึ้น-ลง (Ram ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
สายตรงนายก
ระบบ CCTV เกาะสมุย
infocenter
ระบบสารสนเทศ เทศบาลนครเกาะสมุย
สมุย
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัด
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
thaigov
เว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ืืืศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
far.ssru.ac.th/inde
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานีตำรวจเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
เฟอรี่
lomprayah
สวท
อำเภอเกาะสุมย
การส่งเสริมการปกคริงท้องถิ่น