เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2559
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2559 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน การส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุย
ขอเชิญรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุย สมัยวิส ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 39/2559 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2559
รายงานคาดการณ์สภาวะฝน สัปดาห์ที่ 39/2559 ประจำวันท ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เทศบาลนครเกาะสมุย ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Samui Car Free Day ครั้งที่ 5
เทศบาลนครเกาะสมุย ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลนครเกาะสมุยจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย
เทศบาลนครเกาะสมุยจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการแก่ผู ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลนครเกาะสมุยสรุปผลการดำเนินงาน เทศบาลนครเกาะสมุย ประจำปี 2559
เทศบาลนครเกาะสมุยสรุปผลการดำเนินงาน เทศบาลนครเกาะส ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลนครเกาะสมุยจัดพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
เทศบาลนครเกาะสมุยจัดพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
การขายพัสดุที่ชำรุด เสือมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๙๗ รายการ
การขายพัสดุที่ชำรุด เสือมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประมูลจ้างโครงการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ปี 2559
ประมูลจ้างโครงการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือบางรักษ์
สอบราคาจ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือบางรักษ์ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพรุเฉวง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพรุเฉวง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
สายตรงนายก
ระบบ CCTV เกาะสมุย
infocenter
ระบบสาระสนเทศ
ระบบสารสนเทศ เทศบาลนครเกาะสมุย
สมุย
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัด
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
thaigov
เว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ืืืศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
far.ssru.ac.th/inde
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานีตำรวจเกาะสมุย
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
เฟอรี่
lomprayah
สวท
อำเภอเกาะสุมย
การส่งเสริมการปกคริงท้องถิ่น